+385 (0)1 45 80 150 dps@dps.hr

Sa 15.12.2018.g. stupio je na snagu novi pravilnik o korištenju bespilotnih letjelica.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_104_2040.html

Primamo sve više upite u vezi osiguranja takvih letjelica za štete od loma na samim letjelicama te za posljedične štete po odgovornosti koja proizlazi iz korištenja takvih zrakoplova.

Ako osiguravate dron u sklopu svog filmskog projekta, možemo Vam kao dio našeg all risk pokrića za osiguranje produkcije, policom obuhvatiti i drona vrijednog od 1.000 EUR – 200.000 EUR, a nudimo i limit za osiguranje od odgovornosti za štete na ljudima, životinjama i imovini trećih osoba u iznosu od 1.250.000 EUR – 5.000.000 EUR.

Ova ponuda vrijedi za osiguranje dronova koji su dio osiguranog projekta i ovi limiti pokrića nisu dostupni za samostalno osiguranje drona.

Za samostalno osiguranje drona možemo Vam ponuditi klasične uvjete i ponudu koja postoji na Hrvatskom osigurateljnom tržištu.